ZAPRASZAMY!

Kursy Dohle Gdynia 2023 (SSO, HAZMAT i inne)

Przeszkolenie Ship’s Security Officer SSO

  • Tymczasowo wstrzymane 

CENA: 450,-pln

 

Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na  Statku Proficiency in Security Awarness

  • Tymczasowo wstrzymane 

CENA: 200,-pln

 

Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony Designated Security Duties

  • Tymczasowo wstrzymane 

CENA: 200,-pln

 

Przeszkolenie przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT

  • Tymczasowo wstrzymane 

CENA: 400,-pln

 

Oczekujemy na zgłoszenia!
 Tel.: 58 660 60 99
e-mail: office@doehle-poland.com
www.facebook.com

W przypadku zbyt małej liczby zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.