PETER DÖHLE SCHIFFAHRTS-KG
oferuje
praktyki na swoich statkach dla kadetów pokładowych, maszynowych i elektrycznych!

W sprawie praktyk, prosimy o bezpośredni kontakt z:
Katarzyna Bondar
phone: +48 58 660 57 85
mobile: +48 601 903 761
eMail: kbondar@doehle-mse.com
Dohle Marine Services Europe Ltd.
Batorego 28-32
81-366 Gdynia, Poland