Kursy Dohle Gdynia 2020 (SSO, HAZMAT i inne) ✔ TERMINY - Doehle MSE

NEWS of Döhle Group

Kursy Dohle Gdynia 2020 (SSO, HAZMAT i inne)

Przeszkolenie Ship’s Security Officer
SSO

 • TERMIN: 11.02.2020 – 12.02.2020
 • TERMIN: 25.02.2020 – 26.02.2020
 • TERMIN: 10.03.2020 – 11.03.2020
 • TERMIN: 24.03.2020 – 25.03.2020
 • TERMIN: 07.04.2020 – 08.04.2020
 • TERMIN: 21.04.2020 – 22.04.2020

CENA: 320,-pln

 

Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku
Proficiency in Security Awarness

 • TERMIN: 13.02.2020
 • TERMIN: 27.02.2020
 • TERMIN: 12.03.2020
 • TERMIN: 26.03.2020
 • TERMIN: 09.04.2020
 • TERMIN: 23.04.2020

CENA: 120,-pln

 

Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
Designated Security Duties

 • TERMIN: 14.02.2020
 • TERMIN: 28.02.2020
 • TERMIN: 13.03.2020
 • TERMIN: 27.03.2020
 • TERMIN: 10.04.2020
 • TERMIN: 24.04.2020

CENA: 120,-pln

 

Przeszkolenie przewóz ładunków niebezpiecznych
HAZMAT

 • TERMIN: 05.02.2020 – 06.02.2020
 • TERMIN: 19.02.2020 – 20.02.2020
 • TERMIN: 04.03.2020 – 05.03.2020
 • TERMIN: 18.03.2020 – 19.03.2020
 • TERMIN: 01.04.2020 – 02.04.2020
 • TERMIN: 15.04.2020 – 16.04.2020
 • TERMIN: 29.04.2020 – 30.04.2020

CENA: 320,-pln

 

Oczekujemy na zgłoszenia!
 Tel.: 58 660 57 83, 58 660 60 99
e-mail: office@doehle-poland.com
www.facebook.com

W przypadku zbyt małej liczby zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.